Detta fick jag via e-post. Det är kanske dax att vakna eller....

Från the Athabantians

Fredagen den 19 augusti, 2011

http://cosmicparadigm.com/Athabantian/Hälsningar från Star Ship Athabantian. I det här meddelandet presenterar vi information från varelser med olika synvinklar. Vi tror att det kommer att upplysa och trösta er under era kommande dagar med stora förändringar.

Bren-Ton: Jag är Bren-Ton från Andromeda. Först ger vi er vår syn på omvandlingen så som vi bevittnar den från vår position i omloppsbana runt er planet. Vårt rymdskepp har varit här ungefär 60 år enligt er tid och strålat kärleksenergi och ljus över er planet och över de människor som bebor dess yta. Vi har omvandlat energier som kommer från er stjärna och riktat dem på ett sätt som en allmän energiexplosion inte kunde göra. Alla ombord på detta stora rymdskepp fungerar i den 5: e och högre dimensioner. Vi har även många från Andromeda och andra som går bland er, så våra observationer omfattar även deras intryck och insikter. Vi är här både som observatörer och för att ge ljus och kärlek, liksom för att vara till välvillig hjälp "på marken" när det är dags.

Först vill vi erinra er om att ni människor på Jorden har utvecklat er från en mer primitiv utvecklingsfas till där ni står idag, trots de mörka energiernas ansträngningar att manipulera och förhindra er utveckling. Ni bör gratuleras! Dessa framsteg har skett under tusentals år, alltsedan vi först blandade oss i genom att beså er planet. Vi har återvänt till er planet då och då, för att observera era framsteg, men har tills nyligen blivit blockerade i alla försök att ge er stöd.

Idag ser vi er som en civilisation på randen till en stor omvandling. Ett liknande perspektiv kan ges från vilket som helst av de andra tusentals rymdskepp som samlats nära er planet. Dessutom är många himmelska väsen närvarande. Skaparen har anförtrott dem upplyftningen och omvandlingen av Jordemänniskorna. Som framgår enbart av den här uppmärksamheten, är omvandlingen av Jorden och hennes människor en unik erfarenhet i Universums historia.

Som svar på Jordens rop på hjälp och som ett erkännande för hur Jordens människor hade dragit sig upp ur mörkrets försök att bringa dem på fall, beslutade Skaparen att Jorden skulle få särskild uppmärksamhet för att transformera er till ljusare tätheter. Den här omvälvande processen har erbjudits och erbjuds alla människor. Den kommer på en rad olika sätt, från uråldrig kunskap till dagens insikter. Från vårt perspektiv finns det inte bara en väg för individuell omvandling. Det krävs emellertid att man aktivt engagerar sig i processen och att man gör klart för sig att detta är vad jag önskar för egen del. Vi ser fram emot den dag, då vi kan samverka med er, våra bröder och systrar, i den nya Jordens tätheter.

Justine: Jag är från Andromeda och finns vanligtvis ombord på Athabantian, men jag har också tillbringat tid med promenader bland er. (En 5- dimensionell varelses lättare kropp har förmågan att röra sig fritt i er tätare 3:e dimension.) När jag vistades bland er såg jag inte bara rapporterna i era media och på Internet, utan observerade själv konversationer mellan de mörka varelserna, plus att jag även fick information från främmande ljusvarelser som bor bland er.

Jag vill understryka, att den nuvarande cirkusen inom era ekonomier i de större länderna inte bara är normala konjunkturcykler. Det är min övertygelse att de monetära systemen och ekonomierna i er värld snart kommer att braka samman i högar av bråte. På en nivå innebär detta en kamp mellan kollapsen av ett skuldtyngt korthus och dem som desperat försöker stötta det. Kollapsen av de monetära systemen kommer sedan att leda till att stora företag och regeringar följer efter i fallet. Ni kan se början på detta idag när aktiemarknaderna runtom i världen får spader. Ni kan även se det på priserna på livsmedel, råvaror och guld. Nuvarande försök till finans-och penningpolitiska åtstramningar kommer bara att påskynda den slutliga nedläggningen av dessa rädslo-baserade institutioner.

På en helt annan nivå iscensattes kollapsen av era ekonomier av personer från det mörka och deras agenter. Det var deras plan att köpa upp fastigheter och företag ur spillrorna och sedan konstruera om samhället helt och hållet under sitt herravälde. Den här planen har nu omintetgjorts av de ljusa energierna som kommer till er planet. Men när planen nu en gång satts i rörelse, kommer dominoeffekten att bli en successiv kollaps av ekonomier, företag, regeringar, militär, och religioner - utan möjlighet för de mörka krafterna att återfå sin dominans. Jag överlåter till er att föreställa er konsekvenserna av allt detta i er vardag.
Jag ser fram emot den dag då jag öppet kan samverka med er i den nya Jordens 4: e dimension, när ni har höjt era vibrationer till den punkt där vi kan mötas såsom Universums bröder och systrar. Jag kommer att vara en av dem som hjälper er att bygga upp en civilisation som baseras på Enhet.

Jorden: Jag är Jordens själ. En del av er kallar mig Gaia. Som jag har förklarat i tidigare meddelanden deltar jag i allting som sker med min fysiska manifestation, inklusive varje grässtrå, varje sandkorn, varje stort träd, varje havsvåg, och varje vattenflöde uppe i bergen. Jag känner till varje fisk, varje fågel och varje insekt. Däggdjuren, vilda och tama känner mig. Jag är ett med min skapelse - mer exakt, denna gemensamma skapelse med Skaparen och detta Universums Gud.

Ni är mina gäster, ursprungligen hitförda av dem från andra planeter. Jag har sett hur resenärer från andra stjärnsystem har samverkat med er under tusentals år. En del av det här samarbetet har varit välgörande, andra inte. Jag har även sett hur ni kärleksfullt odlat mitt land, vallat mina djur, och plockat frukten från mina fruktträdgårdar och bären från mina buskar. Jag är med vid er födelse. Jag är även med vid er övergång. Ingenting som försiggår under er tid på mitt fysiska jag kan undgå min uppmärksamhet.

Jag har även fått uthärda när ni borrat för att erövra min olja. Jag har stått bredvid när ni urholkat min hud för att söka efter guld, mineraler och kol. Inom en mycket snar framtid blir det inget mer borrande. Inom en mycket snar framtid blir det ingen mer gruvdrift.

Jag stiger upp till en högre, lättare frekvens. Som en del av den uppstigningen kommer jag att fortsätta att göra justeringar som yttrar sig i extrema väderförhållanden, vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis, men i mindre omfattning avsedda att orsaka liten skada. Ni ser även resultaten av min temperatur-stegring: Växter, insekter och djur reagerar både på ovanlig torka och väta.

Som en del av min uppstigning kommer både mina magnetiska och fysiska poler att skifta. De har gjort detta tidigare och nu kommer de att göra det igen. Resultatet av de här skiftena och av andra förändringar inom mitt fysiska jag kommer att bli ett milt klimat över större delen av min yta.


Adama: Jag är Telos högste ledare. Vi som flydde till den här underjordiska fristaden vill bidra med vårt perspektiv i det här budskapet. Vi har varit placerade under Mount Shasta i många år, eftersom vi inte ville delta i det överväldigande mörker som svepte över planetens yta, som drog alla de boende på ytan in i 3: e dimensionens grova existens och in i ett liv baserat på rädsla.

Telos är uppbyggt i många ”våningar”, många nivåer. Vi får ljus och kraft från kristaller, tillräckligt för att odla all den mat vi behöver för vår mycket hälsosamma livsstil. Några av våra underjordiska nivåer ägnas åt växtlighet, andra utgör bostadsområden, ytterligare andra utgör samhällsnivåer där vi samlas för att njuta av allt från utbildning till musik och samtal.

Som en del i omvandlingen av Jorden och hennes mänskliga invånare på ytan är vi beredda att vistas bland er och undervisa er om vad vi har lärt oss från vår långa historia, och förena oss med er som bröder och systrar från Guden i detta Universum. Vi har teknologi för att hjälpa er att rena planeten från er förödande miljöförstöring - men först efter att all vidare exploatering har stoppats. Vi är en helt fredlig ras och kommer för att ge er vårt stöd i er fortsatta utveckling, därför att, ni förstår, vi lever redan i det man skulle kunna kalla den 4:e dimensionen.

Adrial: Under augusti ert år 2010 presenterade jag, Adrial, ett himmelskt väsen i det här Universat, följande observationer som en del i en serie budskap som publicerades på Marks Corner (Mark Kimmels websida). De är lika relevanta idag som de var då, men idag är de flesta människor mycket mer medvetna om att deras värld håller på att förändras, och följaktligen är fler människor vakna för den större bilden. Jämfört med mitt tidigare budskap är vi som observerar er, både på avstånd och genom att finnas bland er, optimistiska om att många människor på Jorden kommer att välja att nå bortom kaoset för att bli aktiva deltagare i den nya Jorden. Budskapet från 2010 låter som följer.

De flesta människor som läser den information jag har presenterat i de här budskapen, om de över huvud taget läser meddelandena, eller får informationen från annan källa, kommer inte att koppla sig samman med innehållet på minsta sätt. Det ligger utanför deras medvetandesfär. De ser inte den större bilden, inte heller vill de utforska möjligheten om en sådan. Tyvärr gäller detta majoriteten av mänskligheten just nu.

Den andra gruppen människor kommer att se budskapen som skräckfyllda prognoser om det som ska ske. De vill inte förändra sin bekväma livsstil, så de kommer att avvisa meddelandena såsom alltför radikala, inte baserade på vetenskap och att de inte uppfyller det nuvarande paradigmet, eller vilka ursäkter det än må vara. Rädslan kommer att styra deras svar och de kommer att avvisa budskapen och möjligheten att de innehåller sanningen. Denna grupp utgör en betydande andel av den nuvarande mänskliga befolkningen på den här planeten.

Den tredje gruppen individer som kommer att se meddelandena, kommer till viss del att förstå dem, och kommer att tolka dem på sitt eget sätt. Detta är högst acceptabelt eftersom varje person ser en bråkdel av den större bilden och tolkar den på sitt eget sätt. Inom den här minsta av de tre grupperna av Jordens människor finns det flera möjligheter.

  • Den första reaktionen i den här gruppen medvetna människor är att de står över det kaos som hör ihop med avvecklingen av det nuvarande paradigmet: "Jag relaterar inte till det du säger, eftersom jag inte tillåter det komma i kontakt med mitt liv. Jag förväntar mig helt att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och att bli transporterad till en högre dimension vid tidpunkten för omvandlingen. Jag förväntar mig att Jordens transformation fortgår i takt med att tiden kollapsar. Allt kommer att vara av Ljuset. Ingenting kommer att påverka min kärleksfulla inställning till alla ".

  • En andra eller alternativ reaktion: "Jag måste förbereda mig för de kommande svåra tiderna genom att skapa en överlevnadskokong omkring mig. Jag kommer att lagra mat och vatten, och kommer att skapa en fristad i ensamhet. Jag har för avsikt att överleva vad som än händer. Varför? Därför att jag inte vill dö. "

  • Den tredje reaktionen är en person som förbereder sig fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt för det som skall komma: "Jag lagrar mat och vatten. Jag kommer att hitta ett lämpligt skydd. Jag ser på kaoset omkring mig såsom en kärleksfull observatör utan att bli insnärjd i det. Viktigast av allt är att jag når ut till andra likatänkande för att skapa en gemenskap av likasinnade människor. När den här omvandlingen är över, kommer vi att gå samman för att skapa en ny civilisation på den här planeten. Jag inser att Jorden inte försvinner, även om hon kommer att vara mycket förändrad, precis som jag. Hon kommer att fungera på en högre frekvens. Jag kommer att förena mig med henne där. Jag kommer att bli en ”Caretaker”, en som tar hand om den nya Jorden. "

Gud: Det här budskapet skulle inte vara komplett utan ett eller två ord från den som har huvudrollen i det drama som alla i Mitt Universum kallar unikt. Under hela den här förvandlingen, tänk då på att ni begärde att få vara med vid den tid och den plats där ni befinner er idag. Ur mitt perspektiv finns det tre delar i den här omvandlingen.

Först är det Jordens uppstigning till en mer upplyst täthet. Egentligen är detta en återgång till hennes tidigare ursprungliga jag, så som jag ursprungligen skapade och utvecklade henne. Åh, hon var en verklig skönhet, och kommer inom kort återvända till sitt drottninglika, ursprungliga jag.

För det andra finns där människor som väljer att stiga upp tillsammans med Jorden, och till dimensioner därbortom. När bevisen blir tydliga vad beträffar den här typen av omvandling, förutser jag att de flesta av er, mina barn, till slut kommer att välja att gå upp till den 4: e dimensionen, även om jag redan kan se att vissa av er kommer att bli riktiga eftersläntrare. Ingenting går upp mot att göra ett sista-minuten-beslut, särskilt när valet har legat där framför er hela tiden. Inte desto mindre kommer alla som vill resa att välkomnas till den 4: e dimensionen.

För det tredje finns det de av er som envist kommer att välja att hålla fast vid den 3: e dimensionens rädsla. En del av er kommer att hålla fast vid den eftersom den har tjänat er väl. Ni har lyckats samla på er rikedomar, komfort och status och att dominera andra människor för er egen vinning. Andra bland er är så inrotade i rädsla, att ni inte kommer att kunna se den större bilden oavsett hur många sätt jag målar upp den för er, oavsett hur många budbärare jag sänder till er, och oavsett hur många ledtrådar som sänds i era drömmar. Alla i den här gruppen kommer att flyttas enligt sina individuella frekvenser. En del kan till och med börja om i själva början på den långa vägen till uppstigning.

Jag ser mycket fram emot att få ta emot er efter att era ögon öppnats för den större bilden, efter att ni återförenats med era själar i dimensioner bortom den 4:e.
Vi ombord på Athabantian litar på att det här budskapet kommer att avslöja det komplexa i er omvandling, beskrivet ur olika perspektiv av några av de många väsen som är inblandade i den. Alla vi ombord på det här rymdskeppet, och många andra, ser fram emot den tid då vi helt kan samverka med er.

Jag är Bren-Ton från Andromeda. Jag talar för alla ombord på Athabantian när jag säger att vi älskar var och en av er villkorslöst och önskar er en spännande och givande resa tills vi träffas.
______________________________________

Du får göra kopior av det här meddelandet och distribuera i alla medier, så länge du inte ändrar på någonting och inkluderar webbadressen.


RSS 2.0